...

Заключване на електрическа инвалидна количка

admin 05-05-2015 1674

Заключване на електрическа инвалидна количкаСистема pilot plusСистема vsi
ВижВиж
ЗаключванеЗаключване
За да заключите системата натиснете джойстика напред и след това натиснете бутона за включване задръжте джойстика още 10сек. До като индикатора на батерите започне да мига.За да заключите системата натиснете джойстика напред и след това натиснете бутона за включване задръжте джойстика още 10сек. До като индикатора на скоростите започне да мига.
ОтключванеОтключване
За да отключите количката натиснете бутона за изключване и след това като включите количката ще е отключена.За да отключите количката натиснете бутона за изключване и след това като включите количката ще е отключена.

[/tr]Система vr2Система dynamic
ВижВиж
ЗаключванеЗаключване
За да заключите системата натиснете джойстика напред и след това натиснете бутона за включване задръжте джойстика още 10сек. До като индикатора на скоростите започне да мига.За да заключите системата натиснете бутона за свирка и го задръжте за 10сек до като индикатора на батерите започне да мига.
ОтключванеОтключване
За да отключите количката натиснете бутона за изключване и след това като включите количката ще е отключена.За да отключите количката задръжте за 4сек бутона за изключнане.