...

Видове електромотори

admin 11-05-2015 3696

Видове електромотори

Видовете електромотори са четкови и безчеткови. Четковите електромотори са двуполюсни и с 4 полюсни полета. Двуполюсните ел. мотори те са с две четки а 4полюсните са с четри четки.
Схема на електромотора

Виж


Илюстрация на компонентите на 4 полюсен ел. мотор

Виж

Електрически инвалидни колички са оборудвани с DC ел. мотор и редуктор. Съединител на ел.мотора осигурява гъвкава връзка между мотора и редуктора. Съединителя се износва с течение на времето и ако никога не се сменява може да повреди ел. мотора.За да смени съединителя трябва да се премахне електромотора. След това проверете редуктора за теч или за др. повреди.

Коментари