...

Списък с помощни средства част първа

admin 09-03-2016 1574

Списък с помощни средства част първа

Това е списък с помощни средства за хора с увреждания който се отпускат през социалните.

Помощни средстваМедицински условия за отпусканеНеобходими документиСрок
Патерици, бастуни, ходилки и проходилки. Бели и сензорни бастуни за слепи лицаПо медицински индикации, удостоверяващи постоянната нужда от тях.Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.Три години
Инвалидни колички – рингови, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и другиЧастична парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,
издадено от ДКЦ (МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
За децата до 18 години експлоатационният срок е 3 години.
Акумулаторни инвалидни количкиУвреждане и на горните крайници, което не позволява самостоятелното използване на ръчни инвалидни колички,
и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка.
Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,
издадено от ДКЦ (МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Десет години с право на два основни ремонта, по спецификация
комплект гуми и лагери на всеки две години и комплект акумулаторни батерии на всеки три години.
Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант.Частична парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно.Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването,
издадено от ДКЦ (МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Шест години с право на един основен ремонт, по спецификация, комплект гуми и лагери на всеки две години.
За децата до 18 години експлоатационният срок е 3 години.
Масички за инвалидни колички,
щипки за захващане на предмети от разстояние, стеснители за инвалидни колички.
Наличие на инвалидна количка.Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила
на заболяването, издаден от ДКЦ (МЦ) на област на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК по друг повод.
Пет години.
Приспособления за управление на лек автомобил от лица с дисфункция на горни и долни крайници.Дисфункция, която налага приспособяване на органите за управление на автомобила.Медицинско удостоверение за водач на МПС.Експлоатационният срок на автомобила, но не по-рано от 5 години (един ремонт в рамките на експлоатационния срок).
Антидекубитална възглавница и/или дюшек.При болни с тежки неврологични заболявания,
придружени с квадрипарези или хемипарези, будна кома, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително
залежаване в една и съща поза, и терминално болни.
Медицински протокол от специализирана
ЛКК, издаден от диагностично-консултативен център (ДКЦ) към МБАЛ/СБАЛ или УМБАЛ/УСБАЛ, или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Три години.

Очаквайте втора част!

Коментари