...

Правила за движение на хората в инвалидни колички

admin 03-12-2017 1589

Правила за движение на хората в инвалидни колички

В повечето населени места тротоарите са непроходими за хората в инв. колички и се налага да се движат по пътното платно ето някои превила.

Чл. 107.
Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работни дейности по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
1. които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 метър;
2. Хората с увреждания  които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.
Чл. 108
1. Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно.
2. Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница:
1. когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани;
2. при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.
Чл. 109
Хората, които се придвижват с инвалидна количка със скоростта на пешеходец, могат да се движат и по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.