Всичко за инвалидните колички

Отпускане на целева помощ от АСП

Отпускане на целева помощ от АСП

Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления.\r\n


1